بازارپردازی (مرچندایزینگ Merchandising)

بازارپردازی (مرچندایزینگ Merchandising)

1 1 1 1 1

ما بازارپردازی را به عنوان روشی جهت انتقال اطلاعات محصول، ترویج و مناسبت های ویژه و نیز جهت تقویت پیام های تبلیغاتی از طریق وسایل ارتباطی غیررسانه‌ای تعریف می کنیم. بازارپردازی راهی است برای ابراز وجود دیداری یا نوشتاری درباره شرکت شما از طریق رسانه‌ای به غیر از رسانه های پولی با یا بدون استفاده از ارتباطی شخصی و یک به یک.

پس از اینکه برنامه های تبلیغاتی و ترویجی خود را تدوین کردید و در مورد چگونگی انتقال پیامشان از طریق برنامه رسانه ای و تبلیغاتی و اینترنت تصمیم گرفتید، دیگر وقت آن است که بر این تمرکز کنید که چگونه ارتباطات غیررسانه‌ای قادر به ارتقای اثربخشی برنامه کلی بازاریابی تان می باشد. پتانسیل ایجاد فروش، این وسیله بسیار اولیه اما مؤثر بازاریابی را فراموش نکنید.

بازارپردازی شامل بروشور، برگه های فروش، نمایش محصولات، نمایش های ویدئویی، بنر، پوستر، شلف تاکر (Shelf Talker)، چادرهای رومیزی و سایر وسایل غیررسانه‌ای است و برای انتقال خصوصیات، جایگاه یابی، قیمت گذاری محصول یا اطلاعات ترویج به کار می روند. بسیاری از بازاریابان در حال استفاده از تکنولوژی تعاملی، همانند کیوسک های تعاملی در برنامه های بازارپردازی خود هستند.

 

روش های توزیع بازارپردازی

ارتباطات بازارپردازی را می توان از راه های زیر ارائه کرد:

 • ارائه شخصی فروش

بروشور، برگه های فروش، کاتالوگ، ارائه های دیداری پاورپوینت و سایر شکل های بازارپردازی بیشتر برای ارتقای ارائه شخصی فروش به کار می روند. مطالب می توانند ارائه فروش را هدایت کنند، حمایت دیداری و حقیقی برایش فراهم آورند و به عنوان یک مرجع باشند که برای مشتری یا خریدار احتمالی کنار گذاشته می شوند.

 

حتماً بخوانید: جذب مشتری

 

 • نقطه خرید

در بسیاری از طبقه های محصول، در حقیقت بیش از دو سوم تصمیم های خرید، در نقطه خرید گرفته می شود. بر این اساس، بازارپردازی وسیله مفیدی است و تصمیم های خرید اتخاذ شده در نقطه خرید فروشگاه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. مصالح بازارپردازی که می توان از آن ها در نقطه خرید نیز بهره جست، در شکل شلف تاکر، چادرهای رومیزی در رستوران ها، نمایش محصولات، کیوسک های تعاملی، بنر و... هستند.

 • مناسبت ها

بازارپردازی را می توان از طریق مناسبت های ویژه یا همایش های شرکت اعمال کرد. جایی که ارتباط با بازارهای هدف از طریق نشست های فروش، جلسه ها، مناسبت های عمومی، همایش ها و غیره صورت می گیرد. از بنر، نمایش محصولات و فلایرها بیشتر در مناسبت ها و گردهمایی های عام استفاده می شود تا برند و مزایای محصولات را به بازار هدف انتقال دهد.

 

حتماً بخوانید: بازاریابی تله ای

 

 • جغرافیا

برنامه بازارپردازی شما باید محل اجرای برنامه های بازارپردازی تان را در نظر بگیرد. آیا این برنامه ها ملی، منطقه ای، محلی هستند یا حتی در برخی فروشگاه های منتخب در یک بازار اجرا می گردند؟

 • زمان بندی

زمان بندی برنامه های بازارپردازی شما نیز مهم است. پس، زمان بندی اجرای بازارپردازی باید در رابطه با سایر عناصر آمیخته بازاریابی در نظر گرفته شود. برای مثال، ممکن است برنامه شما بروشوری را بطلبد که باید پیش از ارائه فروش یا پس از شروع کمپین های تبلیغاتی توزیع گردد. یا این که ممکن است بخواهید فهرستی از اقلام یک خرده فروشی را در طول کورانی از تبلیغات نمایش دهید.

 

حتماً بخوانید: طراحی مدل کسب و کار

 

هدف بازارپردازی

همچنین مشخص کنید از بازارپردازی برای کسب چه هدفی استفاده می نمایید. باید تعیین کنید چه نوع وسیله بازاریابی از بازارپردازی حمایت خواهد کرد. آیا به بازارپردازی ویژگی های محصول می پردازید یا به بازارپردازی محصول جدید یا کم بهاتر، به ترویج، به پیامی تبلیغاتی، به ارائه ای در حال فروش شخصی و...؟ به طور خلاصه، در برنامه بازاریابی باید پیش از نگارش بخش بازارپردازی، در مورد تمرکز ارتباطی آن تصمیم گیری نمایید.

 

چگونگی تدوین یک برنامه بازارپردازی

پایه ریزی اهداف بازارپردازی شما باید شامل نکته های زیر باشد:

 • تعداد اجزای بازارپردازی که در مکان (های) خاص هدف، توزیع یا نشان داده شده اند.
 • جغرافيا
 • زمان بندی
 • هدف بازارپردازی: تمرکز ارتباطی بازارپردازی.
 • پایه ریزی استراتژی های بازارپردازی

 

در استراتژی های بازارپردازی باید به دقت تشریح نمایید که اهدافتان در نواحی زیر چگونه محقق می شوند:

 •  شیوه توزیع و نمایش مورد استفاده.
 •  چگونه باید به موقعیت عناصر بازارپردازی دست یافت و در صورت امکان، کدام مشوق های تجاری ضروری هستند؟
 •  توصیف پارامترهای خلاقانه جهت توسعه مصالح بازارپردازی.

 

نمونه هایی از استراتژی های بازارپردازی در زیر می آید:

 • در طول جلسه های ارائه فروش از نیروی فروش شخصی برای توزیع بروشور محصول جدید استفاده کنید.
 • از طریق کیوسک های تعاملی، تأثیر استفاده از کوپن و مسابقه میان شرکت کنندگان را بیازمایید.
 • از طریق نیروی فروش، موقعیت بنرهای معرفی برند را به دست آورید. برای اطمینان یافتن از این که بنرها در طول چهار هفته در جای خود باقی می مانند، از یک سیستم کنترل هفته ای استفاده کنید.
 • دستگاه های ارائه صوتی باید معرف های برند را نیز در خود بگنجانند و قوانین را نیز گوشزد کنند. یادداشتی مدخلی نیز باید برایشان در نظر گرفته شود.