برنامه ریزی حدس و گمان است !

1 1 1 1 1

برنامه ریزی حدس و گمان است !

برنامه ریزی بلند مدت برای کسب و کار یک کار فانتزی ست، مگر اینکه پیشگو باشید.عوامل زیادی هستند که کنترل شرایط را از دست شما خارج می کنند،عواملی مثل شرایط بازار، رقبا، مشتریان، وضعیت اقتصادی و غیره، نوشتن یک برنامه به شما این احساس را می دهد که عواملی را که قابل کنترل نیستند، تحت کنترل و تسلط خود در آورده اید.

برنامه ها چیزی به جزحدس و گمان نیستند

برنامه ریزی  کردن

 

پس بیش از هر چیز، برنامه های کسب و کارتان را، حدس هاس کسب و کار، برنامه های مالی خود را حدس های مالی، و برنامه های استراتژیک خود را حدس های استراتژیک بدانید.

اکنون می توانید نگرانی خود را در مورد آنها متوقف کنید. این حدس ها دیگر ارزش تنش و نگرانی را ندارند.

وقتی حدس های شما تبدیل به برنامه می شود، وارد منطقه خطر شده اید، برنامه ها باعث می شوند گذشته آینده را هدایت کند.آنها درست مانند چشم بندی، برای چشمان شما خواهند بود.بر اساس برنامه می گویید باید به این نقطه برویم،چون قبلاً برای آن برنامه ریزی کرده بودیم.مشکل دقیقاً همین جا است.برنامه ها با اقدامات بداهه تناقض دارند.

همچنان باید اقدامات بداهه انجام دهید.باید قادر به استفاده از فرصت هایی که در مسیر فراهم می شود باشید.گاهی نیاز به گفتن این جمله دارید:

ما می خواهیم امروز به مسیر جدیدی برویم چون من امروز این احساس را دارم!

برنامه های بلند مدت بیش از حد پیچیده هستند.وقتی کاری را شروع می کنید، بیشترین اطلاعات را در اختیار دارید نه قبل از آنکه کاری را انجام دهید.با وجود این، چه زمانی یک برنامه راتهیه می کنید؟

معمولاً قبل از اینکه حتی آن را آغاز کرده باشید که این بدترین زمان برای یک تصمیم گیری بزرگ است.

منظورم این نیست که نباید در مورد آینده فکر کنید یا در نظر داشته باشید که چگونه باید از موانع پیش رو عبور کنید، این یک تمرین ارزشمند است که سعی کنید احساس نیاز به نوشتن و وسواس داشتن در این زمینه را از بین ببرید.

اگر برنامه بزرگی را تدوین کنید، به احتمال زیاد هرگز دوباره به آن مراجعه نخواهید کرد.برنامه هایی با حجم بیش از چند صفحه،در قفسه پرونده های شما فسیل خواهند شد.

کار حدسی را تمام کنید. در باره آنچه قرار است در طول این هفته  نه امسال انجام دهید، تصمیم گیری کنید.سعی کنید مهم ترین کاری را که باید انجام شود پیدا کنید.دقیقاً قبل از هر اقدامی تصمیم درست را اتخاذ کنید و خیلی به دور دست فکر نکنید.

بداهه کاری مشکلی ندارد.فقط سوار هواپیما شوید و پرواز کنید، می توانید به محض اینکه به مقصد رسیدید، یک پیراهن مناسب، مسواک و لوازم شخصی مورد نیاز خود را تهیه کنید

.

کار کردن بدون برنامه ریزی ممکن است ترسناک به نظر برسد.اما پیروی کورکورانه از برنامه ای که هیچ ارتباطی به واقعیت ندارد، ترسناک تر است.

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از این دوره لطفاً با شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.