اعتماد به نفس خود را چگونه به دست بیاورم قسمت چهارم

1 1 1 1 1

اعتماد به نفس

امیدوارم در سه مقاله قبلی توانسته باشید برای ساختن اعتماد به نفس تان توشه راه را بر داشته باشید و این را بدانید، که موفقیت یک هدف نیست، سفری ست طولانی که پایانی ندارد و زمانی شما می توانید از خودتان راضی باشید که توانسته باشید توشه خود را به درستی برداشته باشید و خودتان را برای ادامه مسیر تجهیز نموده باشید

یاد داستانی افتادم که در آن مادری به درستی توشه اش را به فرزندش ارائه نمود، فرزند او آرزو داشت رشته حقوق را برای خود انتخاب کند، و دوست داشت این کار را در یکی از دانشگاه های خوب کشور به انجام رساند، ولی به خودش برای حضور در این دانشگاه اطمینان نداشت، و فکر می کرد ، نمی تواند در امتحان ورودی این دانشگاه قبول شود، برای همین از این کار طفره می رفت، مادر که این موضوع را دید به دخترش گفت تو چرا برای امتحان ورودی دانشگاه X، ثبت نام نکرده ای، دختر به مادر گفت، فکر می کنم در این دانشگاه جایی برای من نباشد، مادر در جواب دختر به او گفت، همیشه برای نفرات عالی جا هست، این کلمات و این جملات، یک جمله ساده است ولی در بعضی اوقات چنان نیرویی دارد که می تواند زندگی یک شخص و یک کشور را عوض کند، شما هم باید در زندگی تان حضور خداوند را احساس کنید و به دنبال نشانه هایی باشید که او به رایگان در اختیار شما قرار داده است، آن دختر نه تنها با شنیدن این حرف به درستی آذوقه خود را جمع کرد و با چنان کوششی به راه خود ادامه داد که در حال حاضر استاد همان دانشگاه است و یکی از بهترین وکلای بین المللی کشورش. یادتان باشد شما نیز می توانید، فقط باید باور داشته باشید.

در ادامه این مسیر برای کشف اعتماد به نفس تان ، یکی دیگر از رازها را به شما می گویم، که باید بتوانید آن را نیز برای خود آماده نمایید، با من همراه باشید.

چگونه اعتمادبه‌نفس احساسی عاطفی خود را افزاﯾش دهیم؟

١- اعتماد و اﯾمان داشتن به اﯾنکه احساسات خود را می‌فهمیم ، درک می‌کنیم و با آن‌ها در تماس هستیم 


ﯾکی از اجزای ضروری اعتمادبه‌نفس احساس عاطفی اﯾن است که قادر باشيم احساسات خودمان را شناسایی کنيم و بفهمیم هرلحظه چه احساسی دارﯾم . اگر هویت احساسی و عاطفی‌مان حتی برای خودمان ناشناخته و مبهم باشد، مشکل است که حس اعتمادبه‌نفس احساسی – عاطفی داشته باشيم بدون شک خلق و حفظ روابط احساسی – عاطفی و صميمی سالم بدون وجود اعتمادبه‌نفس احساسی امری مشکل خواهد بود .   

٢- اعتماد به اﯾنکه می‌توانیم احساسات خود را بيان کنيم و آنچه را که درونمان هست بيرون برﯾزﯾم


اﯾنکه بدانيم چه احساساتی را تجربه می‌کنیم و احساساتمان را به شیوه‌ای مناسب بيان می‌کنیم. چون احساسات ابراز نشده ﯾا سرکوب‌شده معمولاً دیوارها و مانع‌های روحی توليد می‌کنند که بر توانایی‌ها در عشق ورزﯾدن و یا درﯾافت کردن عشق ، تأثیر منفی می‌گذارد .  

٣- اعتماد و اﯾمان داشتن به قابليت و توانایی در برقراری ارتباطی دوستانه ، محبت‌آمیز و بامعنی با ساﯾر انسان 


۴- اعتماد و اﯾمان داشتن به اﯾنکه می‌توانیم عشق ، درک متقابل را در تمامی موقعیت‌های زندگی خود ، به‌خصوص موقعیت‌های دشوار بيابيم و از آن بره ببرﯾم .   

ﯾکی از رازهای خلق روابط موفق و خلق اعتمادبه‌نفس احساسی – عاطفی ، توانایی پردازش احساسات و عواطف است به‌طوری‌که بتوانيم دوباره از لایه‌های احساسات منفی مثل خشم ، غم و اندوه ، پشيمانی و احساس گناه و ... بگذرﯾم و به عشق و درک متقابل و دوستی برسيم . باﯾد به خودمان اعتماد داشته باشيم که می‌توانیم از عهده‌ی اﯾن کاربر آﯾيم و دیگر خود را قربانی احساسات ﯾا اتفاقات و پيش آمدهای زندگی خوﯾش و اطرافيان تلقی نکنیم و احساس کنيم که از درون به منبعی بی‌کران از روشنی و عشق و شور زندگی متصل هستیم .   

۵- اعتماد و اﯾمان داشتن به اﯾنکه چیزهای ارزشمند و فوق‌العاده‌ای برای تقدﯾم کردن به دﯾگر انسان‌ها داریم.   

شما انسان منحصربه‌فردی هستید . هیچ انسان دﯾگری را نمی‌توانید بيابيد که کاملاً شبيه شما باشد . شناخت خوﯾشتن و آنچه برای تقدﯾم به جهان و جهانیان دارﯾد ، بخش از اعتمادبه‌نفس حساسی – عاطفی و اﯾنکه چقدر برای دﯾگران باارزش هستید و الان به شما نياز دارند .  

اعتماد به نفست را به دست آور

 

چگونه اعتمادبه‌نفس روحی معنوی را در خود تقوﯾت کنيم ؟

 

اعتماد به نفست را به دست آور١- اعتماد به اﯾنکه جهان هستی و موجودات پدیده‌های اسرارآمیزند که همواره رو به تحول و تکامل دارند و جرﯾان هستی خودبه‌خود به‌سوی خوبی و کمال پيش می‌رود . مثلاً نوزاد به طرز اسرارآميزی به سمت بزرگ‌سالی ، بلوغ ، پختگی درحرکت است.اعتمادبه‌نفس معنوی یعنی اﯾمان به اﯾن حقيقت که زندگی ما ، مانند کل حيات به‌موازات به جهت مثبت و خير درحرکت است.   حتی اگر در برخی اوقات اﯾن هدفمندی و مثبت بودن از دﯾد و نظر ما پنهان باشد . 

 
٢- اعتماد به نظر برتر نظام هستی و اﯾمان به اﯾنکه معنی و مفهومی در آن نهفته است .وقتی احساس کنی در دنيای آشفته زندگی می‌کنی و هیچ‌گونه قانون‌مندی وجود ندارد ، اعتمادبه‌نفس معنوی نداری ، باﯾد اﯾمان داشته باشی و به اﯾن حقیقت برسی که هوشی برتر از واقعيت وجودی ، ما را طراحی و سازمان‌دهی کرده ، حضور اﯾن هوش غالب وبرتر در جزئیات و ظراﯾف ساخت خلق پر ﯾک پرنده تا چرخش ستارگان و اجسام آسمانی و کهکشان‌ها به چشم می‌خورد . هرگاه حقاﯾق جهان هستی را که توضیح‌دهنده‌ی تجربيات ادراک و دریافت‌های درونی شما است را درک کنيد ، اعتمادبه‌نفس معنوی شما افزاﯾش می‌یابد و درمی‌یابید که حتی بزرگ‌ترین سختی و مصائب شما مانند چیزهای دﯾگر خلقت ، هدف و مقصودی برتر تعقيب می‌کند وگرنه هرگز اتفاق نمی‌افتاد.  

٣- اعتماد و اﯾمان به اﯾنکه شما انسانی هستید مظهر نمود و مخلوقی از خداوند .شما به‌عنوان جزئی از کل واجد تمامی عظمت و شکوهید . حقيقت اﯾنکه بدانيد چه کسی هستید آن‌هم فراتر از بدن و جسم فيزﯾکی ، شخصيت ، ماسک‌ها و صورتک‌هایی که بر چهره می‌زنید .برای خواند بخش پنجم مقاله و آخرین قسمت اینجا را کلیک نمایید.

در انتها می‌خواهم یک سری راز دیگر را به شما بگویم و از شما خواهش کنم آن‌ها را انجام نمایید:

1- همیشه لبخندی بر لبانتان بیاورید، لبخند برای شما معجزه می‌کند، دیگران را وادار می‌کند شمارا آدم خوش‌برخورد و مهربان ببینند، این‌گونه هنگامی‌که لبخند جزی از ابزار صورت شما بشود، آن را همیشه ابراز می‌دارید و ازآنجاکه یاد گرفته‌اید خودتان، را چگونه دوست داشته باشید و عاشق خودتان باشید، می‌توانید دوست داشتنتان نسبت به دیگران را در چهارچوب قوانین خود نشان دهید.


2- خودتان را آدمی با اعتماد به نفس نشان دهید، انسان‌ها عاشق انسان‌های باجذبه هستند، هیچ‌گاه شما به کسی که در هنگام جلسه کاری یواشکی و بودن اینکه کسی متوجه شود، وارد اتاق می‌شود نمی‌تواند اعتماد کند، و یا شما به کسی که پاهایش را روی زمین می‌کشد و شخصیت گفتاری مناسب ندارد نمی‌توانید اعتماد کنید، هنگامی‌که شما خودتان را بیش از همه دوست داشته باشید، دیگر نمی‌توانید خودتان را در کادوی بد باندپیچی کنید، لباس‌های شما چه بخواهید و چه نه نشان از اعتماد شما و شخصیت شما دارد.

3- مردم آن‌قدر تنبل هستند که در مورد شما ، آن‌چنان فکر می‌کنند که خودتان را نشان می‌دهید، و آن‌ها مطمئن باشید هیچ‌گاه برای اینکه شمارا بشناسند وقت کافی نخواهند گذاشت.

4- ترس را کنار بگذارید، برای اینکه بتوانید این کار را نیز شدنی کنید، این مقاله بی‌نظیر و شش ترفند کلیدی مقابله با ترس را نیز بخوانید.

5-    دست از وعده‌ ووعید به خودتان بردارید، این کار مانند این است که بخواهید باکسی رابطه‌ای داشته باشید که خیلی مشروط شمارا دوست دارد!!! رابطه با این افراد مانند رابطه باکسی است که موانعی را یکی پس از دیگری مقابل شما قرار می‌دهند تا از روی آن‌ها بپرید که بعدازآن دوستتان داشته باشد و سرانجام عشق و تائید خود را به شما بدهد.برای مثال به شما بگوید((نمی‌توانم به شما قول ازدواج دهم مگر این 10 کیلو وزنی را که داری از دست بدهی))شما رژیم می‌گیرید، ورزش می‌کنید خوش‌هیکل و متناسب می‌شوید و منتظرید که او به وعده‌اش عمل کند.

اما او به شما می‌گوید((خیلی خوبِ که تونس‌تر لاغر بشی، اما من فکر نمی‌کنم عقاید و ارزش‌های زیادی باهم داشته باشیم.)) با این کار شما دارید در حق خودتان و توانایی‌هایتان کم‌لطفی می‌کنید و امتیاز زندگی خوب و لذت‌بخش را از خودتان می‌گیرید، حقیقت تلخ آن است که: هر بار احساس خوب و اعتمادبه‌نفس و خودباوری را از خود دریغ می‌کنید و آن را به تعویق می‌اندازید، درست همان‌گونه که دشمنتان با شما رفتارمی کند.

در انتها من سهم خودم را در ایجاد ارتباط با شما ادا کردم، حال فقط شما مانده‌اید که سهم خودتان را در ایجاد رابطه با خودتان بنا کنید و موفقیت وزندگی که لایقش هستید را به دست آورید، موفقیت شما و دید ن شما در اوج قله آرزوی قلبی من است.

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از دوره های آموزشی و خدمات مشاوره من می توانید ازطریق  شماره تماس 88608518-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.