بازاریابی شبکه های اجتماعی

1 1 1 1 1
درود و سلام فراوان خدمت شما عزیزانم 
در خصوص بازاریابی و فروش در شبکه های اجتماعی گپ و گفتی داشتیم با شبکه ایران کالا که این ویدئو را یه صمغ و نظر شما دوستان میرسانم. 
در ابتدا می بایست فرق بازاریابی و فروش را ببینیم. ذات شبکه های اجتماعی بر مبنای روابط عمومی و PR می باشد و قسمتی از بازاریابی است که می تواند در کانال های مخاطبان و حضورشان در کنار مخاطبان را نزدیک تر، سهل تر و راحت تر بکند.