تاثیر تولید محتوا در دیجیتال مارکتینگ

1 1 1 1 1
در این ویدئوی آموزشی به صورت کامل به قلب تپنده کسب و کار های دیجیتالی اشاره نمودیم.شما می پرسید قلب تپنده کسب و کارهای دیجیتالی چیست؟
همان بازاریابی محتوا یا content Marketing که قلب تپنده کسب و کارهای دیجیتالی است و شما به وسیله شناسایی درست تولید محتواهای بازاریابی می توانید خود را به مخاطبان بازار هدف همان شخص یا کسب و کاری نشان دهسید که می تواند نیازها و خواسته ها و دغدغه هایشان را به بهترین شکل ممکنه ارضا و یا برطرف سازد. اینگونه قدم در راه خلق ارتباط با مخاطبان تان می گدارید و این همان چیزی است که امروز به روابط عمومی جانی دوباره بخشیده است و به عنوان پیشران کسب و کارهای نوین و در قلب استراتژی های بازاریابی محبوبیت بالایی را برای خود ایجاد نموده است. ادامه را در فیلم آموزشی زیر مشاهده نمایید.