کشف هدف و زندگی کردن بر اساس آن (تست روانشاسی هدف مک نالی)

1 1 1 1 1

کشف هدف و زندگی کردن بر اساس آن (تست روانشاسی هدف مک نالی)

ده پرسش زیر طراحی‌شده‌اند تا به شما کمک کنند مشخص سازید آیا زندگی شما حول یک هدف می‌چرخد یا نه.این پرسش‌ها،به همراه نکات بسیار مهم بیان‌شده در سری مقاله‌های هدف چیست و چگونه می‌توان آن را برای خود ترسیم کرد، به شما یاری می‌دهند از هدفی که برایتان کارآمد است،تعریف مشخصی ارائه کنید.پیش از پاسخ دادن،دربارۀ هر پرسش بیندیشید و نظریات را بخوانید.سپس بررسی کنید که پاسخ ((بله))،((نه))، و یا نمی‌دانم/مطمئن نیستم است یا نه.

1- آیا تشخیص می‌دهید در چه‌کاری مهارت دارید و چه چیزی به شما نیرو می‌بخشد؟

asdctime 

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه

بیشتر افراد هرگز موقعیت مناسب خود را نمی‌یابند، زیرا هدف‌های شغلی‌شان را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار نمی‌دهند.آنان خودشان را به کاری مشغول می‌کنند و هرگز از خودشان نمی‌پرسند: (( چه‌کاری به‌خوبی انجام می‌دهم؟ دوست دارم به چه نوع زندگی ادامه دهم؟ چه نوع کاری برایم نیروی مثبت ایجاد می‌کند؟)) این‌که مهارت‌های ویژه خود را بشناسید و آن‌ها را به کاربندید اهمیت دارد.

2- آیا از آن دسته از مهارت‌هایتان که بسیار لذت‌بخش است، به‌طور کامل استفاده می‌کنید؟

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه

بیشتر افراد در کارشان راکد می‌مانند.آنان توانایی انجام دادن بسیاری کارها رادارند، اما از این‌که دست به مبارزه‌طلبی و تلاش بزنند، بیم دارند.انتظارات شغلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.متأسفانه بیشتر افراد در دام سه دستۀ اول می‌افتند:

الف.(( این صرفاً کار است.هر کاری، تا زمانی که حقوق خوبی داشته باشد و بتوانم پس از انجام دادنش به کارهای خودم بپردازم، خوب است.))
ب.((کار باد قاعده‌مند باشد.من نیاز به سود مالی،تعطیلات و امنیت باقی ماندن در یک شغل همیشگی دارم.))
ج.((من دوست دارم پول دربیاورم و از حرفه،تجارت و یا شغلم راضی باشم.من می‌خواهم از استعدادهایم بهره ببرم و تلاش کنم.))
د.((کار به پول ربطی ندارد؛ کار راهی است که به آموزش و رشد شخصیت بیشتر منتهی می‌شود.کار سبب می‌گردد روی چیزی که واقعاً باور دارم در این موسسه ، جامعه، و یا دنیا انجام گیرد تمرکز کنم.))

3- آیا کارتان به پیشبرد مسئله یا موضوع موردعلاقه‌ای که عمیقاً به آن اهمیت می‌دهید، کمک می‌کند؟

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه

اهمیت دادن، اساس همۀ هدف‌هاست. این کار مستلزم توجه داشتن و پذیرا بودن هر چیزی در اطرافتان است.یعنی، برای اهمیت دادن ، به آگاهی نیاز دارید.نباید احساس وظیفه یا اجبار بر دوش شما گذاشته شود. زمانی که به‌طور ذاتی به چیزی اهمیت می‌دهید، به آن دلیل است که چیزی بر شما تأثیر فراوان گذاشته و باعث شده است به حرکت درآیید.

4- آیا باکاری که انجام می‌دهید،تغییری در دنیا ایجاد می‌کنید؟

تست هدف گذاری مک نالی

 

•  بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه

((عارضه ناکارآمد بودن)) در جامعه امروز بشری متداول شده است.زیرا بسیاری از افراد به این باور رسیده‌اند که کارشان بی‌معناست، درنتیجه تحرکشان را ازدست‌داده‌اند.کار باید ثمره‌ای بیش از کسب پول و مقام در برداشته باشد؛ کار باید باعث شود فرصت بیابید تغییری ایجاد کنید

5- آیا بیشتر روزها احساس اشتیاق دارید؟

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه

زمانی که درراه هدفی هستید فراتر از خودتان،احساس تعهد بیشتری می‌کنید و مشتاق‌تر می‌شوید.به یاد داشته باشید، سال‌ها به‌سرعت می‌گذرند، پس با هرروز آن و هر کاری که انجام می‌دهید با اشتیاق برخورد کنید.

6- آیا فلسفه شخصی درباره زندگی و موفقیت دارید؟

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه
همه انسان‌ها به اصولی نیاز دارند که بر اساس آن زندگی‌ کنند.باوجوداین، خیلی از افراد ارزش‌های دیگران را می‌پذیرند و هرگز ارزش‌های خودشان را پایه‌ریزی نمی‌کنند.آنان به‌اندازه کافی به زندگی‌شان نمی‌اندیشند،در عوض، نگران این هستند که موردپذیرش دیگران قرار گیرند.نیروی واقعی از راه عمل کردن بر اساس ارزش‌های عمیق شخصی‌تان به دست می‌آید.

7- آیا برای زندگی کردن بر اساس فلسفه‌تان، به خطرهای لازم دست می‌زنید؟

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه

هیچ‌کس از راهی که باید در زندگی بپیماید اطمینان کامل ندارد.اما آنانی که آن‌قدر جسورند که خودشان و عقایدشان را باور می‌کنند، و نیرویی بالقوه برای تحمل شکست دارند، افراد واقعی هستند.باید دست به خطر بزنید، جسارت داشته باشید، تا شخصیت واقعی پیدا کنید

8- آیا در مورد زندگی‌تان احساس هدفمندی و معنا می‌کنید؟

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه
تری فاکس نمونه‌ای بارز از کسی است که در زندگی هدفی کاملاً مشخص داشت.به یادآوردن او ما را برمی‌انگیزد که انتظارات واقعی‌مان را ازآنچه می‌توانیم بشویم،بسط دهیم.شما می‌توانید نیرویتان را روی آنچه به شما عمیق‌ترین احساس‌ها را می‌بخشد، متمرکز کنید.و یا می‌توانید وقت و استعدادهایتان را برای افراد، کارها، عقاید و تلاش خایی که هدفمند می‌نمایند، صرف کنید.

9- آیا امسال هدف‌های کوتاه‌مدت فعالی در رابطه باهدف اصلی‌تان دارید؟

    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه
هدف، به‌عنوان بخشی از زندگی ما، مشابه منبع الهام عمل می‌کند.اما،درواقع، هدف‌های کوتاه‌مدت ما هستند که ما را در کارهای روزانه به جلو می‌برند. وقتی چیزی نباشد که برایش تلاش کنیم،زندگی ما خالی است.هدف‌ها، گرچه همیشه آسان تحقق نمی‌یابند، رضایت خاطر حاصل از موفقیت را برایمان فراهم می‌آورند،  و درنتیجه احساسِ خودباوری‌مان افزایش می‌دهند

10 – آیا حالا، به‌جای آن‌که امیدوار باشید اوضاع روزی درست شود، سعی می‌کنی زندگی را به نحو احسنت ادامه دهید؟

•    بله
•    نمی‌دانم/مطمئن نیستم
•    نه
چرا منتظر روی کردن بخت و اقبال هستید؟ به‌جای بردن نیروهای بالقوه‌تان به گور، همین حالا از آن‌ها استفاده کنید. الآن زمان زندگی بر اساس ارزش‌ها و هدف‌ها فرارسیدهاست.

تست هدف گذاری مک نالی

و بعد به این شکل به خودتان امتیاز بدهید:


•  برای هر (( بله)) به خودتان صفر دهید
•   برای ((هر نمی‌دانم/مطمئن نیستم)) به خودتان نمرۀ 1 بدهید
•  برای هر (( نه)) به خودتان نمرۀ 2 دهید

حالا امتیازاتتان را جمع ببندید. ازآنجاکه این پرسش‌ها نظری هستند،هیچ پاسخی درست یا اشتباهی وجود ندارد.باوجوداین، از تجزیۀ امتیازها به‌عنوان رهنمودی کلی استفاده کنید.در اینجا نحوۀ عملکرد بیان‌شده است:

اگر امتیازتان میان 0 تا 7 شد، از زندگی زیبای متمرکزی برخوردارید، احساسِ مدیریت برای زندگی‌تان دارید و مایلید تغییری ایجاد کنید.

اگر امتیازتان میان 8 الی 15 شد، احساسِ هدفمندی دارید، اما باید مسئولیت‌های خود را مشخص کنید.احساسِ هدفمندی دارید، اما باید مسئولیت‌های خود را مشخص کنید. آیا واقعاً بر اساس ارزش‌هایتان زندگی می‌کنید و هرروز به ((آنچه می‌گوید)) جامۀ عمل می‌پوشانید؟

اگر امتیازتان میان 16 تا20 شد، از نیروی بالقوه‌تان استفاده نمی‌کنید وزندگی‌تان را به هدر می‌دهید.لطفاً به یاد داشته باشید:این امتیاز بالا می‌تواند به این معنا هم باشد که شما در میانۀ بحران و یا تحولی عظیم قرار دارید.

copydoodle arrows


حالا فرصت دارید دربارۀ آنچه برای شما به معنی هدف است بیندیشید.عبارتی یک‌جمله‌ای بنویسید که دربرگیرندۀ چکیدۀ هدف جاری شما در زندگی باشد.کلماتتان را با دقت انتخاب کنید، و مانند همیشه، جزئیات را هم در نظر بگیرید.

در  پایان هدف یک پیشنهاد عالی برای اجرای کار به شما ارائه می‌دهم برای تقویت هدفتان،عبارت بیان‌کنندۀ آن را هرروز پیش خود تکرار کنید.آن را بر روی کارت مخصوصی که می‌توانید پیش خودتان نگه‌دارید، چاپ کنید.عادت کنید بیان‌کنندۀ هدفتان را آن‌قدر تکرار کنید که کاملاً در ضمیرتان جای‌گیر شود.

برای مطالعه قسمت اول مقاله هدف چیست؟ و چگونه می توانیم آن را ترسیم کنیم اینجا را کلیک نمایید

برای مطالعه قسمت دوم مقاله هدف چیست؟ و چگونه می توانیم آن را ترسیم کنیم اینجا را کلیک نمایید

برای مطالعه قسمت سوم مقاله هدف چیست؟ و چگونه می توانیم آن را ترسیم کنیم اینجا را کلیک نمایید

برای کسب اطلاع و نحوه استفاده از این دوره لطفاً با شماره تماس 44279036-021 و 44381637-021 تماس حاصل نمایید.